TarievenVanaf heden gelden weer de vaste tarieven, zoals vastgesteld door de NZA.
Dit is de vertrouwde UPT lijst. Voor mijn behandelingen worden de zogenaamde E-codes gebruikt.
Deze worden doorgaans vergoed door een verzekering voor tandartshulp.