Welkom op de website van tandarts-endodontoloog F. de Schwartz.

Per heden is de Praktijk voor Endodontologie ‘s-Hertogenbosch verhuisd naar:

Graafseweg 90
5213 AM ’s-Hertogenbosch
073-6133433

Dit is in de verwijspraktijk van Staas en Bergmans, expertise voor uw mond.
Mijn verwijspraktijk zal ik daar voortzetten.

U kunt uw verwijzing aanleveren per email: verwijzing@zorgvooruwmond.nl

(de oude website blijft voorlopig actief).
Deze site is ontworpen en gebouwd door